Zahajujeme novou sezónu
2.září zahájíme tradiční schůzkou činnost oddílu v nové sezóně. Sejdeme se v 19 hodin v restauraci "Na hřišti". Tématem schůze bude jako vždy sestavení soupisek pro soutěže družstev, případně další věci, související s činností oddílu.
Protože s koncem srpna dochází ke změně provozovatele ve výše zmíněné restauraci, je možné, že nebude v provozu. V takovém případě se sejdeme na obvyklém místě, v hrací místnosti ve sportovní hale.