Losování soutěží družstev v kraji se blíží

Netradičně v Malšově Lhotě se 21.září koná konference KHŠS, spojená s losováním soutěží družstev.

Je již tradicí, že podzimní šachová činnost v kraji začíná v neděli, protože jí v sobotu předchází losování republikových soutěží družstev. Letos poprvé je konference mimo centrum Hradce Králové. Důvodem je potřebná kapacita konferenčního sálu, proto budeme hosty ve sportovním areálu Sokola Malšova Lhota.

Tématem, které zajímá každého, však není samotná konference, ale následující losování soutěží družstev dospělých od krajského po okresní přebory. Definitivně (snad?) byla uzavřena startovní listina krajské soutěže. Po odhlášení SKP Valdice se na uvolněné místo přihlásil ŠK Lípa D jako jediný zájemce, takže byl do soutěže bez problému přijat a doplnil počet účastníků na 24.

Na závěr potěšující informace: v době, kdy všude scházejí peníze a v celém státě se vytlouká klín klínem, přichází výbor krajského svazu s návrhem na zrušení krajského registračního poplatku. Krajský svaz hospodaří velice dobře, rezerva na účtu je dostatečně vysoká, je tedy zbytečné tahat oddílům peníze z kapsy, když je mohou lépe použít na vlastní činnost. Čin hodný následování na všech úrovních!