Šachy jsou krásné a lze je učit všude (08.09.2004)

Šachová škola Panda Rychnov nad Kněžnou pořádá kurs pro učitele šachu.

Škola Panda má bohaté zkušenosti s výukou šachu. Vyrůstají v ní talenti, kteří nejednou dosáhli výrazných úspěchů na MS, ME a jiných mezinárodních soutěžích. Vychovala celou plejádu mistrů ČR v odvětví, které lze bez nadsázky označit jako masové (v ČR je registrováno téměř 30 tisíc šachistů).

Šachy jsou nejprve hrou, později sportem a nakonec vědou. Díky šachu mohou děti lépe a dříve vyspět v logickém myšlení. Zdaleka ne všichni se stanou mistry, ale pro všechny je znalost pravidel přínosem a rovněž ve společnosti jsou vnímáni ti, kteří rozumí šachu, pozitivně.

Letošním cílem Šachové školy Panda Rychnov nad Kněžnou je nabídnout šachové vzdělání pedagogům v mateřských školách a na 1. stupni ZŠ. Jednak to může hodně vnitřně obohatit žáky těch škol, které se šachem začnou a dále to umožní vyhledat talenty.

Obrovskou výhodou je, že v regionu existuje Šachová škola Panda, která má ve svých řadách zkušený tým trenérů, kteří se postarají i o odborný růst talentů.

Kurz pro učitele šachu

Panda zahájila výuku učitelek mateřských škol poprvé vloni. Zúčastnilo se všech 6 rychnovských MŠ a ve všech školkách potom učitelky šachy skutečně vyučovaly. Ukázalo se, že rychnovské učitelky jsou velmi šikovné, byť v kurzu jsou probírány základy šachu od tahů jednotlivých figur, tedy látka pro úplné začátečníky.

Už po čtyřech měsících jejich působení ve škole se podařilo ustavit velmi kvalitní šachový kroužek opravdových talentů, které dál rozvíjí Panda Rychnov.

Také letos se uskuteční kurz šachu pro pedagogy, a to již podruhé pro pedagogy ZDARMA zcela v režii trenéra Šachové školy Panda Jiřího Daniela. Kurz má celkový rozsah 10 hodin a bude se konat v pěti po sobě jdoucích čtvrtcích vždy od 16,30 do 18,30 hodin v klubovně Šachové školy Panda ve Společenském centru v Rychnově. Kurz bude zahájen ve čtvrtek 16. září v 16,30.

Co se v kurzu naučíte?

Metodiku výcviku nejmenších dětí - pravidla a základy šachu - základní prvky taktiky a strategie šachu. Řádní absolventi kurzu budou připraveni vyučovat na kterékoli škole 10 lekcí šachu pro začátečníky. Šachy mohou obohatit vzdělání všech Vašich žáků.

Doporučení každé škole

Vyslat do kurzu 1-2 učitele.

Přihlásit se můžete ihned, nejpozději do 15.září na mailové adrese: daniel.jiri@tiscali.cz. Uveďte příjmení, jméno, titul, dat. nar., škola, třída (předškolní děti, 1., 2., atd.)


Autor: Jiří Daniel (částečně upraveno)