Jaroměř hostila volební konferenci našeho krajského svazu (30.01.2005)

Změna v čele svazu - předsedou je od dnešního dne Jarda Šmíd.

V prostorách zrekonstruovaného jaroměřského divadla se konala konference krajského svazu. Nejdůležitějším úkolem byla volba nového výkonného výboru a revizní komise na příští tři roky. Ještě před vlastní zahájením jednání měli zájemci možnost prohlédnout si upravené prostory divadelního zákulisí, kam se běžný návštěvník snadno nedostává.

Konference se zúčastnili zástupci 23 oddílů z celého kraje. Poctou pro náš oddíl byla volba Vladimíra Veleckého za předsedu pracovního předsednictva a tím řízení průběhu celého jednání. Průběh byl obvyklý: volby komisí, zpráva o činnosti výkonného výboru a revizní komise.

Zajímavější byla diskuse, ve které aktivně vystupoval zejména rychnovský Jiří Daniel. Přestože patří ke známým kritikům práce svazových funkcionářů, nikdy se neuchýlil k laciným argumentům a svými příspěvky usiloval o zlepšení práce výkonného výboru, jehož nelehkou práci také po zásluze ocenil.

Z projednávaných diskusních témat byla největší pozornost upřena na povinné zasílání partií v krajském přeboru družstev a na sporné případy v registraci cizinců.

Velké potíže přinesla volba revizní komise, kde dlouho nebyl žádný zájemce o členství v tomto kontrolním orgánu. Po delším hledání vhodných kandidátů byla nakonec zvolena trojice Martinovský (Jaroměř, předseda komise), Paukert (Sokol HK), Kožúšek (Kostelec n.O.). Do výkonného výboru nakonec kandidoval jediný volební tým pod vedením Jaroslava Šmída, volba proto byla jednoduchá a celý tým prošel výraznou většinou bez připomínek v tomto složení: