28. únor je poslední den pro úhradu registračních poplatků za rok 2005 (30.01.2005)

Bez zaplacených příspěvků nemůže hráč nastoupit k mistrovskému utkání.

Do konce února musí všechny oddíly zaplatit registrační poplatky na letošní rok a odeslat organizační komisi aktualizovaný seznam svých členů.
Hráči, kteří nebudou mít do toho termínu příspěvky zaplaceny, jsou od 1. března považováni za neregistrované a nemohou tedy nastoupit k mistrovským utkáním, jinak budou jejich partie kontumovány.