Závěry z členské schůze oddílu, konané dne 12.června (12.6.2005)

Činnost oddílu bude i nadále pokračovat, to je nejdůležitější závěr z jednání.

O mimořádnou schůzi byl mezi členy oddílu mimořádný zájem, o čemž svědčí i to, že se zúčastnili téměř všichni současní členové. Přišli dokonce dva hosté, královédvorský šachista Rostislav Svída, který nyní bydlí v České Skalici, a bývalý člen oddílu Jiří Kašpárek, podnikatel, který si přišel promluvit o možnostech spolupráce mezi oddílem a jeho firmou.

První bodem diskuse bylo zhodnocení závěru minulé sezóny, zejména pokuta ve výši 600 Kč za několikanásobné nastoupení v neúplné sestavě, kterou nám udělil krajský svaz. Ne všichni členové byli spokojeni s tím, že byla pokuta v termínu uhrazena, proto byl přijat závěr, že příště bude v obdobném případě svolána mimořádná schůze a přijato stanovisko k případnému zaplacení.

Zásadním a nejdůležitějším bodem programu bylo projednání přihlášek do příštího ročníku soutěží družstev. Po skončení minulé sezóny bylo zřejmé, že u nás skončí někteří hosté, problém se rýsoval také s dopravou k utkáním na cizí půdě. Řidiči vozidel nebyli spokojeni se způsobem vyplácení náhrad za použití jejich vozidla a tak nebylo vůbec jisté, že se podaří zajistit důstojnou účast v příštím ročníku mistrovských soutěží. Rozhodnuto bylo nakonec takto: bude podána přihláška A-družstva do krajské soutěže, s přihláškou B-družstva se zatím počká.

Z náchodského oddílu jsme dostali nabídku na hostování, příp. přestup několika hráčů do A-družstva. Z diskuse vyplynul závěr, že je to možné, ale hráči budou na soupisce pouze na místech náhradníků, přednost budou mít kmenoví hráči oddílu. Cestovné si hosté vyřeší ve svém mateřském oddíle, protože u nás se neproplácí nikomu. Z hostů, kteří u nás v minulé sezóně působili, počítáme nadále s Vondráčkem a Šretrem. Gorecki dává přednost působení v Hronově a s působením F.Fuchse byla vyjádřena nespokojenost.

K úhradám nákladů pro řidiče bylo přijato toto opatření: každý člen posádky auta zaplatí 0.50 Kč za 1 km řidiči vozidla. Na příští členské schůzi začátkem září budou členové seznámeni s přehledem vzdáleností ke všem soupeřům, po losovací schůzi obdrží všichni hráči rozlosování společně s ceníkem za jednotlivá utkání, aby měl každý přehled, kolik ho účast bude stát.

Rosťa Svída, host ze Dvora Králové, projevil zájem převzít po Leoši Čeřovském vedení šachového kroužku v DDM Bájo a promluvit s dětmi,  které tento kroužek navštěvují. V případě jejich zájmu by z těchto talentů byl vytvořen základ B-družstva, které bychom po doplnění několika staršími členy přihlásili do regionálního (dříve okresního) přeboru.

S Jiřím Kašpárkem byla diskutována možnost spolupráce, spočívající hlavně ve sponzorské oblasti. Přitom bylo hovořeno také o možnostech změny statutu oddílu a jeho přeměny na samostatné občanské sdružení, protože členství v tělovýchovné jednotě nám nic zvlášť výhodného nepřináší. Bylo rozhodnuto, že se prověří výhody a nevýhody případné změny.

V závěru schůze bylo také dohodnuto, že by bylo vhodné scházet se na pravidelných poradách a řešit potřebné záležitosti okamžitě za účasti členů oddílu (jakéhosi rozšířeného výboru). Schůzky by se měly konat každé druhé pondělí od 20 hodin v hrací místnosti, příští termín je 27. června.