Klasifikační zamyšlení (07.11.2005)

Klasifikační komise žádá šachovou veřejnost o spolupráci při novelizaci klasifikačního řádu.

Vážení přátelé, na základě připomínek šachové veřejnosti, dotazů i vzniklých problémů a nejasností Klasifikační komise ŠSČR rozhodla o přípravě úprav Klasifikačního řádu.

„V této oblasti bychom Vás chtěli vyzvat ke spolupráci. Žádáme Vás, šachisty, funkcionáře i příznivce naší hry o zaslání vašich připomínek, námětů a vyjádření ke stávajícímu klasifikačnímu řádu, k jeho úpravám a opravám a návrhu změn podle vašich zkušeností.“

„Druhým bodem naší další činnosti při aktualizaci KŘ bude začlenění stále se snižující hranice výpočtu ELO bodů ve FIDE (dnes je hranice 1600 a bude se - podle vyjádření FIDE na Kongresu - dále snižovat až na 1200, vždy po dvou letech o 200 bodů). Ptáme se tedy na Váš názor, zda je účelné vynakládat prostředky a energii na výpočet LOK nebo je lepší se soustředit na odeslání všech turnajů na FIDE. Nevíme dnes například, jak FIDE zareaguje výší poplatků za výpočty proti poplatkům, které platíme za výpočet LOK, zvýší-li a kdy (snižovat asi nebude….). Předpokládáme také, že pro nejmenší šachisty je velmi atraktivní i držení výkonnostní třídy a její postupné zvyšování atd. Prosím, vyjádřete se i k této problematice.“

„Třetím odstavcem je přímo dotaz na vás. Chcete vytvořit samostatné nové listiny LOK v Rapid šachu a v Bleskovém šachu jako samostatných kategoriích šachové hry??? Musíme ovšem předpokládat, že poplatky za tyto listiny by byly na úrovni běžné LOK, tedy bylo by nutné je stanovit (cca nárůst 2x10,-Kč u členských příspěvků) v podobné ekonomické náročnosti jako poplatky za zápočet do LOK - výpočty a administrace jsou stejně náročné jako při započítání "normálních" partií! Prosím Vás tedy o konkrétní odpovědi na tento dotaz.“

Náměty, připomínky, odpovědi, vyjádření atp. k této oblasti šachu posílejte na adresu předsedy KK ŠSČR - preferuji elektronickou poštu - nejpozději do konce letošního roku - 31. 12. 2005, abychom mohli připravit podklady pro jednání Konference ŠSČR. Děkuji všem za spolupráci.“

V Praze 31. 10. 2005
Bohumír Sunek, předseda KK ŠSČR
email: mira@sunek.cz; mira.sunek@post.cz
323 00 Plzeň, Kralovická 69
tel. byt: 377 527 146+zázn.; mobil +420 603 444 875

Toto zamyšlení se žádostí o spolupráci bude uveřejněno na webových stránkách svazu, rozesláno na jednotlivé krajské komise a předáno vedoucím jednotlivých skupin nejvyšších soutěží k distribuci ve Zpravodaji.