Členská schůze oddílu po skončení sezóny (16.04.2007)

Sobota 21.4.2007, 10:00 hod., Tipsport-bar.

Úspěšně jsme zakončili sezónu, lze říci, že díky výsledkům posledního kola jsme se umístili nad očekávání dobře. Ale bez iluzí, stejně tak jsme mohli sestoupit, výkonnost družstev ve druhé polovině tabulky je vyrovnaná. O pořadí tak rozhodovala spíše okamžitá nálada a sestavy, ve kterých družstva k utkání nastoupila.

Proč je potřeba sejít se na členské schůzi co nejdříve? V minulém týdnu proběhla členská schůze TJ Jiskra, na které ohlásil úmysl založit vlastní TJ oddíl tenisu, který už na tom pracuje a chce to zrealizovat během prázdnin. Stejný úmysl mají fotbalisti, u nich je však situace vlivem svazových předpisů složitější, takže zatím probíhají přípravy a k odtržení dojde patrně až v roce 2008. V původní TJ Jiskra bychom tak zůstali pouze my a ASPV (cvičení žen), ale protože TJ musí mít funkcionáře, znamenalo by to samozřejmě obsadit některé funkce ve výboru TJ z našich řad a řešit věci, které dodnes nikoho z nás nezajímaly.

Nabízí se proto otázka, zda této situaci nepředejít a nezaložit vlastní šachový klub na bázi občanského sdružení. A toto by mělo být hlavním bodem jednání na naší členské schůzi, protože když to necháme být (zatím se nic neděje), budeme stejný problém řešit narychlo za rok. S převodem soutěže by problém být neměl, členskou základnu bychom do nového subjektu také převedli. Co by se muselo vyřešit, je otázka stanov, jejich registrace u Ministerstva vnitra a zvolení nejméně tří funkcionářů - musíme mít alespoň předsedu, jednatele a hospodáře. Nebyli bychom ničím vyjímečným, statut občanského sdružení má např. Ortex Hradec Králové a spousta dalších klubů.