Volební konference nakonec nevolila (19.01.2008)

Delegáti z oddílů našeho kraje měli zvolit členy výkonného výboru.

Konference, která se konala v budově Krajského sdružení ČSTV v Hradci Králové (U Koruny), měla jako hlavní úkol volbu nového Výkonného výboru. Že to nebude tak docela bez problémů, to bylo jasné již před konferencí, kdy se do voleb nepřihlásil žádný tým ani jednotlivec, navíc bylo známo, že někteří členové současného výboru nemají moc chuti ve své práci pokračovat.

Na místě samotném bylo v 10:00 hodin, původně plánovaném začátku jednání, přítomno ani ne deset delegátů z celkového počtu 39 oddílů. Bylo jasné, že pokud nedojde k zázraku, nebude konference usnášeníschopná. Zázrak se samozřejmě nekonal, po příchodu několika opozdilců se počet delegátů zvýšil na celých dvanáct (několik oddílů mělo dva zástupce, takže počet účastníků vyšplhal na závratných čtrnáct).

Naštěstí jednací řád konference na podobnou situaci pamatuje, přítomní odhlasovali ukončení právě započaté konference s tím, že za půl hodiny bude svolána konference tzv. náhradní, která může přijímat usnesení při jakémkoliv počtu delegátů. V přestávce vyřídil hospodář nezbytné administrativní a ekonomické záležitosti a mohlo se začít naostro.

Přítomni byli zástupci oddílů: Jiskra Hořice, Slavia Hradec Králové, Sokol Lužany, TJ Hronov, HSM Trutnov, Jiskra Jaroměř, Panda Rychnov n. Kn., ŠK Lípa, DDM Třebechovice, Ortex Hradec Králové, Jiskra Česká Skalice, TJ Dvůr králové n. L. Mimo to se zúčastnili členové dosavadního výboru Portych a Bielavský.

Program proběhl podle předpokladů, postupně krátce přednesli své zprávy předsedové jednotlivých komisí: za výkonný výbor - předseda Šmíd, mládež - Slavík, STK - Čáp, rozhodčí + disciplinární - Jonáš, hospodář - Bielavský, revizní - Martinovský. K činnosti jednotlivých komisí nebylo moc připomínek, určitě také díky tomu, že účastníky jednání byli převážně lidé, kteří se na práci komisí nebo výboru podílejí a s problematikou byli obeznámeni.

Poté se přešlo plynule do diskuze, která většinou zabere nejvíc času a je nejzajímavější. Z ohlasů z oddílů vyplynul požadavek na sjednocení tempa v soutěžích, kde nikdy nebude shoda názorů, ale nějaký rozumný kompromis se musí najít. Jako závěr k tomuto bodu bylo přijato usnesení, které ukládá budoucímu výkonnému výboru zapracovat do propozic soutěží družstev pokud možno jednotné tempo pro soutěže družstev, jako nejvhodnější bylo navržena hra s jednou časovou periodou, v KP jako 90 minut + 30 sekund na každý tah, v KS a RS jako 2 hodiny na partii bez ohledu na počet tahů. V našich soutěžích budou vždy při řízení zápasů působit převážně hrající rozhodčí, snahou je proto ulehčit jim co nejvíc práci, aby se mohli věnovat svým partiím místo nastavování hodin a řešení časových tísní. Na toto téma bude pravděpodobně vypsána anketa. Dalším tématem bylo zvýšení členských příspěvků ŠSČR a znovuzavedení příspěvků krajských, tak, aby byla pokryta celá činnost krajského svazu na další sezónu, pokud by se nám nepovedlo získat prostředky z grantů, vypsaných krajským úřadem v oblasti sportu a výchovy mládeže. I k této problematice proběhla diskuze, téma "členské příspěvky" bylo nejdiskutovanější na  konferencích všech úrovní, kterých jsem se kdy zúčastnil. Vždycky asi bude problémem rozdílný pohled centrálního svazu, který má před sebou úkoly zajistit úspěšnou reprezentaci, uspořádat na potřebné úrovni mistrovské soutěže jednotlivců v nejvyšších kategoriích a proti tomu je pohled členské základny na krajské a nižší úrovni, která má (často  oprávněný) pocit, že ze svých příspěvků doplácí na věci, které ji zase tak moc nezajímají. I proto dostali delegáti, kteří budou náš kraj zastupovat na celostátní konferenci, úkol, aby prosazovali samofinancovatelnost soutěží všech úrovní. Dnes jsou např. v ligách nižší startovní poplatky než u našeho KP. V závěru diskuze ještě Jirka Bielavský zmínil úspěšné letní výcvikové tábory mládeže.

Hlavním bodem jednání měla být volba nového výkonného výboru, ale jak již jsem zmínil v úvodu, těžko volit, když není koho. Ze současných členů VV už nechtěli pokračovat v další práci Portych, Čáp a Jonáš, ale kandidáti na jejich místa se nenašli. Rozumný návrh podali společně Vochozka a Kuta: ať se současnému výboru prodlouží mandát do podzimní konference a do jejího konání je třeba najít vhodné kandidáty. Toto řešení bylo shledáno jako vyhovující a všichni dosavadní členové VV s výjimkou Portycha) vyjádřili ochotu pokračovat ve funkcích dalšího půl roku. Důležité je to zejména pro STK, která bude muset připravit nový ročník mistrovských soutěží. Jako nový člen byl do výboru kooptován Jirka John z Hořic. Jak si členové výboru rozdělí své funkce, bude předmětem jejich jednání a konference toto neřešila. Revizní komise bude nadále pracovat ve stejném složení, tedy Martinovský, Paukert a Kožúšek.

Posledním bodem programu byla volba delegátů na celostátní volební konferenci ŠSČR, která se uskuteční 23. února v Havlíčkově Brodě. Z přítomných delegátů byla zvolena čtveřice Šmíd, Čáp, Pávek, Vochozka, náhradník Daniel. Ten se předem omluvil prostřednictvím e-mailu, ve kterém ocenil práci současných funkcionářů a souhlasil se svou nominací na celostátní konferenci.

V usnesení kromě již zmíněných bodů byl přijat také úkol, aby stávající výbor připravil rozpočet se zvýšením odměn pro funkcionáře kraje. Je samozřejmé, že se najde dost členů našeho svazu, kterým se toto usnesení líbit nebude, ale je třeba si uvědomit, že jakákoliv odměna je vždy jen symbolická a pokryje sotva náklady, které příslušná osoba se svou prací má. A že zájem o funkce není zrovna vysoký, to dost jasně ukázala i účast (nebo spíš neúčast) na dnešní konferenci.