Volební konference krajského svazu (22.09.2008)

Mimořádně dlouhé jednání, hlavně o penězích.

V neděli 21. září se v Jaroměři (již poněkolikáté zásluhou Mirka Martinovského) konala volební konference našeho krajského svazu, spojená tradičně s losováním nového ročníku soutěží družstev.
Plánovaný čas konference od 10 do 12 hodin byl nakonec velmi podstatně překročen, na družstva přišla řada až v 15 hodin, kdy se již restaurace měla otevřít pro běžné hosty. Průběh jednání byl obvyklý – tedy bouřlivý. Začalo se schválením programu, volbou pracovního předsednictva a komisí. Zpestřením byla účast předsedy celostátního svazu Ing. Sejkory, který podle svých slov chce postupně navštívit všechny krajské konference a ta naše byla jeho první zastávkou.
V rámci zprávy o činnosti krajského výkonného výboru byla poháry oceněna nejúspěšnější družstva minulé sezóny, drobnými dary odměněni jubilanti a odcházející funkcionáři. Poměrně obsáhlá byla diskuze, kde se host Ing. Sejkora ve svém příspěvku neomezil na obvyklé zdvořilostní fráze, ale podrobněji se zaměřil na problematiku získávání peněz pro šachy a sport vůbec. K financím bylo jako vždy nejvíce diskuzních příspěvků, bouřlivá byla zejména část, týkající se návrhu na sjednocení krajských členských příspěvků. Proti vystupovali zejména trenéři mládeže, ale nakonec byl těsným výsledkem schválen poplatek pro příští rok ve výši 30 Kč na člena bez rozdílu věku. Obsáhlá byla také diskuze k povinnému zavedení digitálních hodin v krajské soutěži. V hlasování, kde rozhodoval každý hlas, zatím tento návrh velmi těsně pro nejbližší sezóny neprošel, ale je pravděpodobné, že na příští konferenci se toto téma znovu otevře a výsledek bude nejspíš opačný. V každém případě je třeba počítat s tím, že budoucnost šachových soutěží na všech úrovních je pouze digitální.
Volby do nového výkonného výboru proběhly poměrně hladce, přes řadu kritiků práce svazu se do voleb přihlásil pouze jediný kandidující tým pod vedením Jardy Šmída, složený ze současných funkcionářů, který byl také bez problémů zvolen, když pouze jediný hlas ze 34 byl proti. On se taky nikdo do této nevděčné práce dvakrát nehrne, což se ostatně ukázalo i při volbě revizní komise, kde se horko těžko až na místě sháněli tři členové. I to přispělo k nečekané délce konference.
A poté přišel na řadu hlavní bod, na který čekali všichni – losování. Ale o tom víc v samostatném článku.