Králové Šachy v České Skalici Podívejte se do České Skalice
Oddíl
Soutěže družstev
Z historie
Různé

Schůzovalo se skoro do večera, ale nic podstatného se nezměnilo (20.09.2010)

Něco málo o konferenci a losování krajských soutěží.

Poprvé se konala konference našeho krajského svazu v Opočně v 1. patře hotelu Holub na náměstí. Prostředí pěkné, občerstvení bez problémů, na ty jsme si mohli zadělat jedině my šachisté sami. Ale ne, přestože se jednání protáhlo až do podvečera, k žádným hádkám a rozepřím nedošlo, jen se trochu víc diskutovalo, nejvíc ke změnám v propozicích a registraci aktivních a neaktivních hráčů.

Ceny pro nejlepší Zahájilo se vzpomínkou a minutou ticha ve vzpomínce na kamarády šachisty, kteří v minulé sezóně odešli navždy - zejména byl připomenut Martin Paukert, dlouholetý úspěšný trenér mládeže v Hradci. Další průběh běžel podle obvyklých schémat - schválení jednacího řádu, volby komisí a pracovního předsednictva. Ke zprávám jednotlivých komisí nebylo podstatných námitek, jenom Zdeněk Urban z titulu člena revizní komise občas uplatnil připomínku ke způsobu účtování a práci výkonného výboru v oblasti plnění schváleného rozpočtu. Vyhodnocena a poháry odměněna byla úspěšná družstva z minulé sezóny, jednotlivci, kteří vybojovali pěkná umístění na republikových přeborech (Macháň a Marečková z Pandy Rychnov) a došlo i na několik jubilantů, slavících významná životní výročí - např. Zdeněk Bažant, dlouholetý náchodský šachista, který stále v dobré kondici letos oslavil pěknou osmdesátku.

Na většině konferencí, kterých jsem se kdy zúčastnil od kraje až po republiku, byly ústředním tématem všech diskuzí peníze. Kupodivu na této konferenci se o penězích taky samozřejmě hodně mluvilo, ale žádné spory o příspěvky apod. nebyly. Každý ostatně vidí, jaká je v šachu finanční realita a tak se upustilo od planých řečí. Největší změnou je tak srovnání startovného pro členy i nečleny ČSTV, kteří dosud platili za družstva vyšší vklad do soutěží. Návrh byl přijat těsnou většinou, starosti přidělal hospodáři Jirkovi Bielavskému, protože to pro náš kraj bude znamenat snížení příjmové části rozpočtu, byť ne příliš podstatné.

Ze zpráv komisí se plynule přešlo do diskuze, jak jsem psal v úvodu, největším tématem byl nejasný výklad propozic v souvislosti s nezaplacenými příspěvky. Dosud platilo, že pokud hráč nezaplatil v novém roce, mohl bez následků za družstvo dohrát rozehranou sezónu, nyní to bude znamenat kontumaci partie. Chvíli zdržení přinesla také diskuze o čase zahájení zápasů, takže od příští sezóny se bude začínat jednotně v 9 hodin, samozřejmě, pokud si družstva nevyjednají výjimku.

Tohle je asi všechno podstatné, co jsem si z jednání zapamatoval. Ještě tam zazněla výzva ke kandidatuře do volených orgánů, tj. výkonného výboru kraje i celého svazu, protože volební období v celostátním svazu končí v únoru a bude se volit nový výkonný výbor vč. předsedy, ten současný, Vlastimil Sejkora, již kandidovat nebude. A naše příští krajská konference za rok touto dobou bude také volit své nové představitele. Zájemci o tyto "lukrativní" funkce by tedy měli již nyní začít připravovat své koncepce a představy, jak práci šachových orgánů zlepšit.

Michal Cerha Konference se nakonec protáhla skoro do 16 hodin a to už každý netrpělivě čekal na losování družstev. Vedoucí jednotlivých skupin nezaháleli, průběžně po celý den konrolovali soupisky a shromažďovali požadavky na přidělení čísel, kombinovali a vyjednávali, takže vlastní akt losování byl velice rychlý a před půl pátou jsme vyrazili domů.

Výsledky losu našich obou družstev jsou již tady na webu. Ačko má dost kuriózní vylosování, v prvních třech kolech se utkáme postupně s 1., 2. a 3. družstvem loňského ročníku, tedy zajíždíme do Hronova, hostíme Jaroměř a jedeme do Třebechovic. Úvod tedy bude náročný, ale aspon si to nejtěžší odbudeme v začátku a pak už můžeme jen sbírat body. Jak jsem měl možnost nahlédnout do soupisek, žádné překvapení v podobě velmistrů apod. se nikde nekoná, sem tam se někdo vyměnil a jinak vše při starém. Jediný skutečný nováček soutěže Dobruška (Lípu D za nováčka považovat nemůžeme) vydatně posílil (Pavlíček, Jonáš, Bednář), takže lze opět očekávat těžké boje o postup i záchranu do poslední partie.
V regionálním přeboru těžko tipovat nějaké prognózy, po jednoroční přestávce jsme se vrátili do obvyklé skupiny a mělo by jít především o to, aby si zahráli všichni členové oddílu, hlavně ti, kteří třeba nebudou mít tolik příležitostí v áčku.

Los a soupisky všech soutěží se určitě v nejbližší době objeví na krajském webu i ve svazové databázi, nějaké fotky z konference jsou k vidění zde.

Autor: Vladimír Velecký