Králové Šachy v České Skalici Podívejte se do České Skalice
Oddíl
Soutěže družstev
Z historie
Různé

Okresní kolo základních a středních škol Náchodska 2011 (23.11.2011)

Kirill Juran lídrem vítěze v kategorii středních škol.

Výňatek ze zprávy rozhodčího Jardy Čápa:
Dne 22. 11. 2011 se v prostorách Střední průmyslové školy Hronov konalo okresní kolo šachových družstev základních a středních škol Náchodska. Turnaj proběhl pod záštitou ředitele školy Ing. Vladimíra Holana a také se sponzorským přispěním místních firem.
Okresní kolo bylo sehráno ve všech třech vypsaných kategoriích systémem každý s každým, časovým limitem 2x20 minut a klasickým bodovým hodnocením za rekordní účasti 9 škol a 17 čtyřčlenných družstev. Celý turnaj pořadatelsky zajišťovali Mgr. Pavel Linhart, učitel pořádající školy, a Ing. Ladislav Michel, z pověření krajského šachového svazu.
V nejmladší kategorii (1. až 5. tříd ZŠ) zvítězilo po vzájemné výhře družstvo ZŠ Police n. Met. A v sestavě: David Černý, Josef Kollert, Radek Jansa a Jakub Starý. Ve starší kategorii (6. až 9. třída ZŠ) bylo nejlepší, rovněž po vzájemném zápase, družstvo ZŠ Červený Kostelec v sestavě: Matěj Kosař, Jakub Kuru, Marek Janovský, Richard Košner, Daniel Kubina a James Delia. Nejstarší kategorii (střední školy) zase ovládlo družstvo Gymnázium Náchod A v sestavě: Kirill Juran, Dominik Vítek, Jan Fišer a Jakub Kosinka. Podle propozic soutěže postupují do krajského kola, které se předběžně koná 25. 1. 2011 v Hradci Králové, všichni uvedení vítězové kategorií, a dále družstva ZŠ Police n. Met. (kategorie 6. až 9. tříd) a G. Broumov (kategorie středních škol). Dále družstva ZŠ Bukovice (1. až 5. třída), ZŠ Nové Město n. Met. Komenského (6. až 9. třída) a patrně Gymnázium Náchod B (střední školy) jsou náhradníky pro uvedené krajské kolo.
Velké poděkování za spolupráci při organizaci kola patří přítomnému doprovodu, kromě pověřených pedagogů se také zúčastnili sami aktivní šachisté co vedoucí kroužků na školách (p. Oldřich Hubka za ZŠ Bukovice, Ing. Petr Dusbaba a Sonny Holtzmann za Gymnázium Náchod, Petr Staněk za Obchodní akademii Náchod), kteří mě byli nápomocni co rozhodčí na tomto turnaji. Samozřejmě děkujeme ředitelství SPŠ Hronov za poskytnutí vhodných hracích prostor, šachovým oddílům TJ Hronov, TJ Náchod a ZŠ Žďár n. Met. za poskytnutí potřebného hracího materiálu. Pochvalu rovněž zaslouží samotní členové zúčastněných družstev za dobrou kázeň.

Úplná zpráva rozhodčího je k dispozici zde.

Co k tomu dodat? Při podrobnějším pohledu vidíme, že dalším členem vítězného družstva byl Jakub Kosinka, v B-týmu Gymnázia Náchod hrál na druhé šachovnici Vojtěch Hruša. Oba hráči začínali se šachem v České Skalici, i když to nebylo zásluhou našeho oddílu, ale pod vedením Rosti Svídy v zájmovém klubu DDM Bájo. Naší chybou je, že jsme jim nedali dost prostoru na to, aby mezi nás zapadli a mohli pokračovat v další hře a třeba se jednou stali stabilními hráči našich družstev. Takže radost z jejich úspěchu mít můžeme, k vítězství jim blahopřejme, ale naší zásluhou to určitě není.
Bohužel se naše činnost už řadu let omezuje jen na zápasy družstev, klubové schůzky neexistují. Začínající hráči tak nemají kde hrát, i kdyby nakrásně zájem měli a oddíl se tak postupně začíná měnit na klub důchodců. Stačí se podívat, kdy jsme naposledy hráli oddílový přebor. A to jsme my starší (dnes už můžeme říct pamětníci) zažili časy, kdy tenhle přebor hrávalo přes třicet účastníků a scházeli jsme se pravidelně každý týden.

Autor: Vladimír Velecký