Králové Šachy v České Skalici Podívejte se do České Skalice
Oddíl
Soutěže družstev
Z historie
Různé

Konference krajského svazu - už to vypadalo na shánění spacáků (23.09.2013)

Takhle dlouho se snad ještě nikdy nediskutovalo.

Na krajské konference jezdím už dobrých pětatřicet let, ale tohle nepamatuju. Obvyklý průběh byl rok co rok stejný - něco řečí o uplynulé sezóně, zprávy komisí, občas volby - a pak se šlo k tomu hlavnímu, tedy losování družstev. Kvůli tomu jsme tam ostatně byli, to předtím bývala jen nutná (a nudná) předehra.
Zato letos. Začalo se v deset hodin oceněním úspěšných družstev minulého ročníku a několika jubilantů a pak už se diskutovalo, kritizovalo, probíraly náměty na změny a nejrůznější vylepšení, do půl páté to trvalo. A to ještě zkusil v závěru Petr Dusbaba rozhýbat končící diskusi tématem, které se čas od času na konferenci objeví - změnou (= prodloužením) hrací doby v zápasech. Jeho pokus neprošel, byl zastaven hned po úvodních větách, jinak bychom tam asi přespávali.
Ale je třeba říct, že se nevedly prázdné řeči, jen se prostě nahromadilo několik témat, ke kterým bylo co říct. Proti jiným létům se víc kritizovalo, zejména STK si vyslechla své za ne zcela průhledné zveřejňování a schvalování soutěžních dokumentů. Dost času zabralo také seznámení se změnami soutěžního řádu.
Soutěž, která rozvířila stojaté vody. Tento přívlastek dal předseda STK naší nejnižší soutěži, tedy regionálnímu přeboru. K jeho předem připravenému návrhu, který spočíval v rozdělení družstev na 3 skupiny po 12 družstvech (zkráceně 3x12) se rozjela obsáhlá mailová diskuze, která původní návrh zcela rozcupovala. Na konferenci byly proto představeny další dvě varianty (4x9 a 6x6+finále). Každá z nich měla svá pro a proti, ale v hlasování zvítězila naprosto jednoznačně konzervativní varianta 4x9. Pro nás nevyzněla moc výhodně, proto jsem dal svůj hlas pro 3x12, jenže jsme pro byli jen tři.
Nakonec bylo naše béčko zařazeno společně s Náchodem D do skupiny Východ, kde budou soupeřit výhradně s družstvy z rychnovského okresu. Na první pohled se to zdá jako problematická skupina z hlediska dopravy, ale reálně vzato, je otázkou, jestli je zimní cesta do Rychnova horší než trasa do Vrchlabí či Broumova. Jedinou neznámou je výlet do Kunvaldu, tam jsme ještě nikdy nebyli.
Po výborném guláši (a po třech hodinách jednání) se pokračovalo. Mirek Pavlíček si připravil dost revoluční návrh na změnu struktury KP a KS. Zavedení jednoho dvoukola (sobota-neděle) v průběhu soutěže se prodiskutovalo, ale podpora pro byla minimální, prakticky nulová. Další změnou mělo být nové složení KP i KS - obě soutěže o 16 účastnících. Hrálo by se ve dvou skupinách po 8, poté by první čtyři týmy z každé skupiny hrály finále, zbylé čtyři o udržení. Ani tento návrh neprošel, komplikované by to bylo zejména pro oddíly, které mají víc družstev v soutěžích a požadují umělý los kvůli problémům s hrací místností. Při navrhovaném systému by bylo nemožné dát dohromady nějaký plán dřív, než po skončení základních skupin. A tak ani tento návrh neprošel a v nejbližších letech zůstanou naše soutěže beze změny.
To, co v propozicích vypadalo jako hotová věc, tedy povinnost sehrát nejméně 4 partie hráči základní sestavy, nakonec bylo zrušeno. Jednak schvalování této změny výkonným výborem neproběhlo úplně podle předpisů a mohlo by v případě sporů vést k nejasným výsledkům, jednak ke změně došlo až po odevzdání přihlášek některých družstev, která tak nemohla reagovat na změněné podmínky. Letos tedy stále platí povinnost sehrát jen dvě povinné partie, od příští sezóny by se tento počet měl zvýšit na 3.
Nikoho nepotěšil Honza Slavík, který předložil návrh rozpočtu krajského svazu na příští rok. Na jedné straně budou sníženy krajské příspěvky pro mládež do 18 let a logicky tedy na druhé straně bude třeba tyto příjmy něčím nahradit. Rezervu vidí výkonný výbor ve zvýšení startovného pro družstva, předpokládá se, že pro KP a KS to bude zvýšení o 300 Kč, v RP pak o 100 Kč. Tyto částky nemusí být konečné, jedná se prý o nejnižší možné částky, které by do pokladny kraje mohly přinést cca 15.000 Kč.
Na a pak už to šlo rychle. Schválilo se usnesení a o půl páté se začalo nejprve losováním KP, poté obou skupin KS a nakonec došlo i na regionální přebory. Tady už žádné problémy nebyly, každý, kdo požadoval nějakou výjimku, měl návrh na přidělení čísla připravený, takže to šlo hladce a po páté hodině už byla jednací místnost téměř prázdná, jen někteří vytrvalci si ještě vypravovali o věcech, které za celý den nestihli probrat.
V průběhu schůze jsem měl možnost v rychlosti prohlédnout soupisky týmů naší skupiny KS, zatím se dá říct, že nás nic převratného nečeká, ostatně většina družstev jsou naši tradiční soupeři. Jen hradecké týmy Ortexu a Sokola A jsou pro nás poněkud neznámé, několik let jsme se s nimi neutkávali. Víc si k tomu můžeme říct, až se soupisky objeví na webu, pak bude čas na reálné hodnocení našich vyhlídek.

Autor: Vladimír Velecký