Králové Šachy v České Skalici Podívejte se do České Skalice
Oddíl
Soutěže družstev
Z historie
Různé

Zážitky jen pro otrlé (18.09.2017)

Přežili jsme další konferenci krajského svazu.

No, bylo to zase jen pro zkušené schůzovní harcovníky, kdybych se na takovou akci dostal poprvé, asi bych jen zíral, co někteří lidé dokážou a jak jsou schopni otrávit práci všem ostatním, "normálním". Ostatně, kdo viděl nějaký přenos z našeho parlamentu, umí si představit, jak to asi tak vypadalo.
Jen pro pořádek uvádím, že tohle je můj článek a moje okamžité poznámky z celého dne, v žádném případě to nepovažujte za nějakou oficiální zprávu, je možné, že někdo celé jednání viděl ve zcela jiném světle a jeho dojmy mohou být úplně odlišné.

Místo pro jednání konference periodicky cirkuluje mezi okresy, letos vyšla řada na Náchodsko a žádost o zajištění vhodné místnosti přišla k nám do České Skalice. V úvahu připadala kromě Tropicalu (kde se konference nakonec konala) ještě Sokolovna, tam ovšem na začátku léta skončil současný nájemce a tím bylo jasno. V Tropicalu nám vyšli bez problémů vstříc, po této stránce proběhlo celodenní, po všech stránkách vyčerpávající rokování bez problému.

Klasicky zahájeno s obvyklým, trochu větším akademickým zpozděním cca třiceti minut.
Volba pracovního předsednictva. S překvapením jsem se dozvěděl, že jsem do něj navržen a přestože jsem se pochopitelně hlasování zdržel, byl jsem hladce zvolen. Stejně tak proběhla volba všech další členů i nezbytných komisí, hlasy se nepočítaly, ale vše bylo jasné.
Slova se poté ujal pracovní předseda Jan Slavík.
Vzápětí byl jedním z delegátů zpochybněn způsob hlasování, protože podle jednacího řádu se mělo hlasovat o každém členu předsednictva zvlášť. Hlasování se proto opakovalo, program se tím protáhl o nějakých deset minut, jiný efekt námitka neměla.
Další malé zdržení způsobil dotaz téhož oddílu, jestli je nějaká hranice pro minimální věk delegáta, podle svazových dokumentů tomu tak není, dotaz tím byl vysvětlen. Z probíhající diskuze k tomuto tématu vyplynulo, že se spíše jedná o problém osobních vztahů mezi delegáty některých oddílů než o věcné připomínky. Jednací i volební řád byly poté rozhodující většinou schváleny.
Tím skončily úvodní šprajcy, slovo dostal předseda komise mládeže Jirka John, který tak mohl ocenit nejúspěšnější šachisty mezi mládeží jak mezi jednotlivci, tak družstvy.
Předseda STK Petr Marek předal ocenění za soutěže dospělých. Loni jsme si odnesli pohár za vítězství béčka v regionálním přeboru, letos jsme vyšli naprázdno, ale vzhledem k umístění obou našich družstev na chvostu svých skupin jsme ani nic nečekali.
Oceňovací štafetu si převzal Jarda Šmíd, odměny převzali nejúspěšnější účastníci nedávno skončeného mistrovství seniorů v Rychnově, drobnou pozornost si odnesl také jubilant Láďa Mach, dlouholetý vedoucí jedné skupiny regionálního přeboru.
Jirka Bielavský zhodnotil krajský web pohledem webmastera - počet přístupů, výzva k přihlašování družstev přes web.
Další čtvrthodinka prázdných řečí přišla vzápětí, zástupci ŠSPM Lipky HK se nelíbilo, že v některých článcích na krajském webu se neuvádí celý název oddílu, ale jen zkráceně Lipky (jak je ostatně obvyklé u všech jiných odílů a družstev). Diskuze k tomu začala, proběhla, skončila, závěr rozumný z toho není, protože jde opět o mezilidské vztahy a ty se svázat do nějakých pravidel těžko dají.
Hodnocení celé uplynulé sezóny poté stručně shrnul předseda svazu Jarda Šmíd, který v závěru poděkoval celému končícímu výboru.
Následovaly zprávy jednotlivých komisí, připomínky a návrhy na zlepšení práce přicházely bezprostředně po přednesených zprávách, největší porci připomínek přinesla podle očekávání diskuze k mládeži. Z pohledu našeho oddílu na první pohled nic důležitého, když žádnou mládež nemáme, ovšem vzhledem k tomu, že i my jsme přispivateli financí do krajského rozpočtu, některé ekonomické věci by nás zajímat měly (např. financování tábora). Jenže těžko kritizovat práci krajského výboru, když do voleb na příští období se opět přihlásil jen jeden kandidující tým, mám dojem, že ve stejném složení jako ten současný (nechce se mi to hledat). Nakonec můžeme být rádi, že to vůbec dělat někdo chce, kritizovat se dá všechno, ale co dál?
Zdeněk Urban přednesl zprávu za revizní komisi - nic zásadního, tohle je převážně papírování - nudné, ale nutné.
Po menších problémech s počty hlasujících byly všechny zprávy komisí i výkonného výboru schváleny.

Je 14:30 a vypadá to, že schůzování hned tak neskončí.
Program pokračoval představením týmu, který se jako jediný uchází o zvolení pro příští volební období. Proti tomu, co píšu o odstavec výše, zájem o pokračování ve funkci už nemají Jirka John a Petr Marek, na jejich místa by měli nastoupit Ondra Ruda za mládež a Jakub Šafařík jako nový předseda STK. U něj je trochu na pováženou, že nemá žádnou kvalifikaci rozhodčího, což by pro takovou funkci mělo být nepsanou podmínkou. Nicméně, jiný kandidát není, dostane tedy šanci ukázat, jak si povede. A u obou společně převážné většině delegátů vadilo, že se ani nepřijeli představit a říct, jak si práci ve výboru vlastně představují.
Diskuze ke zvolenému týmu byla bouřlivá, kritiků byla celá řada, ale nikdo nepřednesl konkurenční návrh. Všichni kritici vědí, co je špatně a co nechtějí, ale s nabídkou inovace nevystoupili. Takže jsou jen dvě možnosti: buď volba navrženého týmu nebo konec krajského svazu, protože bez výboru nemůže svaz existovat. Nakonec byl navržený výbor, stejně jako revizní komise, velkou většinou zvolen.
Přetlak byl kupodivu mezi zájemci o účast mezi delegáty na celostátní konferenci, což je stejně úděsná záležitost (několika jsem se zúčastnil, vím, o čem píšu) jako konference krajská. Zvoleni byli Šmíd, Urban a Dusbaba, mezi náhradníky zůstali Slavík a Ruda (nebo možná Daniel, v té změti návrhů jsem ztratil přehled). Škoda je Slavíka, protože většina věcí se obvykle točí kolem financí a hospodář kraje by na takové akci neměl chybět.

Diskuze k nové sezóně začala v 15:30 návrhem rozpočtu a referátem Honzy Slavíka. Návrh je na webu pro ty, které to zajímá, tady není prostor pro podrobnější rozbor. K diskuzi samotné můžu říct jen jediné: na konferenci byl jeden rádoby ekonom vedle druhého. Každý opět ví, jak snadno získat prachatého sponzora, jak snížit startovné, ale kde ušetřit na výdajích, to nikdo neřekne. Zdroje tu vždycky jsou a budou, jak už říkal pan Špidla. Po půlhodině keců byl rozpočet v předloženém návrhu schválen.

16:15. Diskutuje a hlasuje se o mládeži, pro nás nepodstatné, vypadá to ještě na dlouho. Další návrhy na zvýšení výdajů na mládež, kde na to vzít, to se sice řeší, ale neví se.

17:00. Přehlídka lidové tvořivosti pokračuje, návrhy létají jeden za druhým, nic zásadního. Každý řeší své aktuální nepodstatné problémy.

17:20. Konečně všem došel dech i nápady, chystá se návrh usnesení. Pětiminutové přestávky je využito k losování KP, následovat budou nižší soutěže. Konference tím prakticky skončila, plynule navázala naše skupina a další.

17:40. Čte se usnesení, poslouchá málokdo, každého už zajímá jen losování, soupisky a podobně. Opět začíná diskuze k již uzavřenému, nemá to konce. Ti rozumnější odcházejí, ostatní otráveně zírají, co všechno je dneska možné.

17:50. Usnesení přijato, divadlo končí. Jedeme domů relaxovat po náročném představení.

Autor: Vladimír Velecký