Králové Šachy v České Skalici Podívejte se do České Skalice
Oddíl
Soutěže družstev
Z historie
Různé

Konference krajského svazu - reportáž (23.09.2018)

Průběžné dojmy z jednacího sálu.

9:00
V místnosti jsme dva - za pořadatele Jirka Daniel, za Českou Skalici já, jinak už jen číšník. Je nám to podezřelé, ale brzy jsme našli příčinu - oba jsme si spletli začátek, na pozvánce je 10:00.

9:10
Dorazili další účastníci (Studnice, Nové Město atd.), konference asi bude. Zatím to vypadá jako v románu jednoho místního rodáka:

9:35
Dorazilo i předsednictvo, sál se zaplňuje.

9:45
Fasujeme obvyklé papíry: hlasovací lístek, poukaz na oběd, ročenku, partiáře.

10:00
Místnost plná, odhadem 45 lidí, asi už přijdou jen poslední opozdilci.

10:10
Jarda Šmíd z pozice předsedy krajského svazu zahajuje konferenci přivítáním přítomných, delegáta ŠSČR Mgr. Ladislava Záruby, poděkoval Jirkovi Danielovi za organizační zajištění konference.
Následují obyvklé úvodní procedury - volby pracovního předsednictva, mandátové a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno jasnou většinou bez připomínek.

10:20
Předávají se ocenění nejúspěšnějším družstvům minulé sezóny.
David Hepnar pořizuje fotodokumentaci, která se určitě objeví na webu krajského svazu.
Vyhodnocují se mládežnické soutěže.

10:30
Ocenění jubilantů za dlouholetou práci pro šachový život v kraji - Čáp, Dousek (60 let), Fuchs (70 let).
Zvláštní ocenění pro MM Josefa Nuna - letos slaví 85 let.

10:35
Příspěvek Mgr. Záruby
- informace od předsedy svazu Viktora Novotného, nabídky pro trenéry (bezplatný online kurs 4. tř.)
- skauting - práce s nejmladšími talenty
- informace k olympiádě v Batumi (začíná už zítra!)
- personální změny funkcionářů v šachovém svazu a plány dalších svazových aktivit

Reakce z pléna:
- Čáp: kritika nového svazového webu
- odpověď Mgr. Záruby: částečný souhlas, moc se nový web nepovedl, snaha o technické řešení
- Daniel: kritika formulářů, zejména při tvorbě soupisek
- Šmíd: omluva za problémy s přihláškami do krajských soutěží - špatná provázanost s webem ŠSČR
- zástupce Sobotky (jméno nevím), Čáp: připomínky k mládeži - kroužky, literatura, Šachy do škol
- Daniel: problematika mládežnických turnajů v okrajových částech kraje

11:05
Zprávy o činnosti výboru a komisí
- Šmíd (VV): zpráva o činnosti výboru, krajský web, výzva k dopisovatelům - pište a posílejte informace
- Bielavský (webmaster): aktuální stav krajského webu, návštěvnost, provázanost se svazovým webem
- Šafařík (STK): poděkování organizátorům a vedoucím soutěží, byly uspořádány všechny plánované soutěže
k tomu Daniel: návrh na reorganizaci soutěží družstev (KPxKS)
Lesk: kritika obsazení KS - STK pozdě rozhodla o posledním družstvu - vazba na přestupní termín
Daniel: zkrácení tempa v pralesní lize
Lesk: školení rozhodčích později než první kolo KS
- Ruda (KM): poděkování komisi i všem organizátorům, vyzvednutí nejúspěšnějších jednotlivců i družstev, změny v příští sezóně
Daniel, Čáp, Slavík: kritika nízkého odstupného za přestupy talentované mládeže
Roško: obsáhlý příspěvek - hodnocení z pozice krajského koordinátora mládeže

12:30-13:15
Oběd

13:15
jedeme dál - Roško: pokračování k tématice krajského centra mládeže
reakce Bielavský: kritika malé komunikace mezi Roškem a oddíly, přetahování hráčů
reakce Roško: obhajuje své stanovisko k tréninku talentů
reakce Daniel: výhrady k ke způsobu Roškovy práce
rozdílné pohledy na výchovu talentů
- Slavík (hospodář): zpráva o hospodaření kraje, stojíme si celkem dobře
- zpráva revizní komise není k dispozici

14:00
Schvalují se zprávy komisí
Mandátová komise počítá usnášeníschopnost
Zprávy komisí schváleny

14:10
Volba nového sekretáře krajského svazu za odstupujícího Ulmana
Zvolen Roman Šolc, člen ŠSPM Lipky

14:15
Volba delegátů na svazovou konferenci v H. Brodě - Šmíd, Šolc, Ruda, Slavík, Daniel - schváleni

14:20
Začíná diskuse. Doufejme, že tady nebudeme do večera.
- Čáp (přečetl návrh Borůvky): návrh na změnu tempa v KP družstev - stejně jako v ligových soutěžích. Opět jedeme ve starých kolejích, složitá diskuse pro a proti, čas běží, Řeší se to, co se řešilo loni, předloni atd. atd. Návrh neprošel, platí, co je v propozicích.
- Borůvka: přepis partií do elektronické podoby v KS - drtivou většinou neprošlo
- Vochozka: připomínky k výši startovného v KP pro družstva bez mládeže - návrh na zrušení příplatku za neaktivní mládež nebyl přijat
- Bielavský: návrh na úkol pro VV, aby projednal situaci mezi KM a Roškem - přijato
- Daniel: změna tempa v RP družstev na 2 x 1 hod + 30s - nebylo přijato
- Daniel: nepočítat KS na mezinárodní ELO - nebylo přijato
- Čáp: uložit revizní komisi vypracovat revizní zprávu do 30 dnů - návrh přijat
- Dusbaba: hlasování o změně tempa v KP od nové sezóny - nebylo přijato
- výkonný výbor: návrh na celostátní konferenci - zvýšení odstupného - návrh přijat

15:35
- Slavík: návrh rozpočtu krajského svazu
- Vochozka: kritika zvýšeného startovného v KP
Návrhovaný rozpočet schválen

15:50
Krátká přestávka na přípravu závěrečného usnesení, už se blíží závěr. A hlavně losování, kvůli kterému jsou tu všichni až do konce.

16:00
- Čáp čte návrh usnesení
Usnesení schváleno. Konference je tímto ukončena.

16:05
Dousek řídí losování KP. Hotovo.
Portych řídí losování KS západ. Hotovo.
Cerha řídí losování KS východ. Hotovo.
Hepnar řídí losování RP A. 1. Spartak Rychnov B 2. Kostelec n. O. B 3. Panda Rychnov D 4. Doudleby 5. TJ Náchod C 6. Jaroměř C 7. Česká Skalice 8. Nové Město 9. Studnice B 10. Č. Kostelec B 11. TJ Náchod D Hotovo.

16:30
Zbytek už se nás netýká, můžu jet domů.

Autor: Vladimír Velecký