Králové Šachy v České Skalici Podívejte se do České Skalice
Oddíl
Soutěže družstev
Z historie
Různé

Nahlédnutí do archivu našeho oddílu II. (16.04.2021).

Založení spolku "Šachový klub" v České Skalici, léta válečná.

Hraní naživo se pro nás rozběhne nejspíš (nebo možná?) až na podzim, nezbývá tedy, než se opět obrátit do historie. V úvodu se sluší poznamenat, že na dnešním příspěvku má největší podíl Jarda Čáp, který zapátral v okresním archivu a co našel, oskenoval, za což mu právem náleží velký dík.

Vracíme se na samý počátek organizovaného šachového dění v České Skalici, do let II. světové války, kdy kupodivu i v té složité době spolková činnost našla svůj prostor a lidé aspoň tímto způsobem na chvíli zapomněli na svá strádání a bolesti.

A jak je vidno ze zachovaných materiálů, řešili i stejné problémy, už tenkrát měli činovníci potíže s docházkou členstva - viz přípis policejnímu úřadu z 23. 11. 1940 (obr. č. 2).

Pozn.
Někde v dosud nezpracovaných materiálech mám leták o další simultánce mistra Zíty někdy v květnu 1945, tedy těsně před koncem války, také nějaké záznamy o tom, že snad už v roce 1928 se šachový život ve Skalici začínal probouzet, ale k tomu se zase dostanu někdy příště.

 

1940 Přípravy na založení spolku
Informační schůze zájemců za účelem založení spolku Oznámení o nekonání informační schůze Stanovy spolku 1. strana Stanovy spolku 2. strana
1941 Šachový spolek v České Skalici je právoplatně založen
Podání žádosti o schválení stanov Zemskému úřadu v Praze Žádost o prošetření, zda již podobný spolek v České Skalici neexistuje Zemský úřad v Praze nezakazuje ustavení spolku Ustavení spolku je schváleno
1942 Spolek v druhém roce pokračuje ve své činnosti
Oznámení Okresnímu úřadu v Náchodě o konání řádné valné hromady Výzva policejního správce k oznámení funkcionářů spolku Nahlášení funkcionářů - předsedy, místopředsedy a jednatele Ohlášení změny na pozici jednatele
1943 Valná hromada a simultánka šachového mistra Karla Opočenského
Oznámení a zápis z valné hromady Oznámení o konání simultánky
1944 Valná hromada, simultánka šachového mistra Františka Zíty a bleskový turnaj
Oznámení o konání valné hromady Zápis z valné hromady Zvolení nových funkcionářů Oznámení o konání simultánky mistra Zíty
Simultánka zrušena Oznámení o zrušení Oznámení nového termínu Sehráno v náhradním termínu
 
Oznámení o chystaném bleskovém turnaji Vše dobře dopadlo  

Autor: Vladimír Velecký